NieuwsErelidmaatschap Folkkoor Rolling Home

Afgelopen maandagavond, voor het begin van de reguliere oefenavond, werden de oud Voorzitter en de oud Penningmeester Henk Huijsman en Jan Bargboer door de Voorzitter van Rolling Home, Piet Kooistra, benoemd tot Erelid van het Koor.

Henk heeft gedurende vele jaren en in verschillende perioden tot aan begin 2023, met volle overgave de functie van voorzitter vervuld. Jaren waarin Rolling Home vele ups en downs heeft gekend. Denk daar bij aan de Corona periode en vooral aan het overlijden van de muzikaal leider Hans Faber en het vertrek van een andere toonaangevende muzikant, Jaap van der Wouden.
 
Het bestuur van Rolling Home onder leiding van Huijsman heeft in die periode kans gezien het koor bijeen te houden, al leek het er af en toe op dat het een onmogelijke opgave was.
 
Henk heeft op zijn geheel eigen wijze uitvoering gegeven aan zijn taak en als een ervaren gewezen “Gezagvoerder” hield hij koers en wist zodoende Rolling Home in de lucht te houden. Geduld en tact hebben gezegevierd en dat heeft geresulteerd in de situatie waarin ons koor nu bevind. Aldus de huidige Voorzitter Piet Kooistra.
 
Jan Bargboer, lid van koor sinds 2011, heeft de afgelopen 10 jaar zijn functie van Penningmeester en Vice Voorzitter met verve vervuld. Door zijn goede financiële kennis is Rolling Home de Corona periode dan ook op financieel verantwoorde wijze doorgekomen. 
Tevens was hij was in die jaren de spreekwoordelijke rechterhand van Henk. Naast deze functies heeft Jan tal van andere neventaken op zich genomen. Zo was hij een uitstekende lobbyist om bijvoorbeeld subsidies en/of zaken van organisatorische aard voor elkaar te krijgen. Zowel het bestuur als de leden van Rolling Home konden altijd een beroep op Jan doen.
 
Jan Bargboer was ook het aanspreekpunt als het ging om sociale zaken die de leden aangingen. Het overhandigen van een bloemetje of fruitmand aan diegenen die dat nodig hadden, waren voor hem een vanzelfsprekendheid.
 
Buiten dit alles om was Jan een echte steunpilaar voor onze vereniging.
 
Na al deze lovende woorden van Voorzitter Kooistra overhandigde hij beide heren de Oorkonde vergezeld van een prachtig boeket bloemen.
 

 

 
 
 
 
 

Onze nestor Harm Rozenberg overleden

Lees verder


Koorlid Klaas Vermooten overleden

Lees verder


Luite Griek en Gerk Venema benoemd tot Erelid bij Folkkoor Rolling Home

Lees verder


Erelidmaatschap Folkkoor Rolling Home

Lees verder


Nieuwe kleding

Lees verder


Rolling Home heeft een nieuwe dirigente!

Lees verder


Interview Groot Sneek

Lees verder


In memoriam Hans Faber

Lees verder


2e van Friese top 100

Lees verder


Social Media

Lees verder


Rolling Home & Ledenwerving

Lees verder